CN
CN
Home About BYD Electroncis

HighLayerInformation

EXECUTIVE DIRECTORS
Wang Nian-qiang
Jiang Xiang-rong
NON-EXECUTIVE DIRECTORS
Wang Chuan-fu
Wang Bo
INDEPENDENT NON-EXECUTIVE DIRECTORS
Chung Kwok Mo John
Antony Francis MAMPILLY
Qian Jing-jie
AUDIT COMMITTEE
Wang Chuan-fu
Wang Bo
Chung Kwok Mo John (Chairman)
Antony Francis MAMPILLY
Qian Jing-jie
REMUNERATION COMMITTEE
Wang Nian-qiang
Wang Chuan-fu
Chung Kwok Mo John
Antony Francis MAMPILLY
Qian Jing-jie (Chairman)
NOMINATION COMMITTEE
Jiang Xiang-rong
Wang Chuan-fu (Chairman)
Chung Kwok Mo John
Antony Francis MAMPILLY
Qian Jing-jie
SENIOR MANAGEMENT
DONG, GE-NING
ZHOU, YA-LIN 
LI, QIAN 
CHEUNG, HON-WAN